Privacybeleid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Door gebruik te maken van vergelijkbewust.nl gaat u ermee akkoord dat er cookies op uw computer geplaatst worden (zie verder Cookies).

Functioneren van deze website

Vergelijkbewust.nl stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Vergelijkbewust.nl kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Vergelijkbewust.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website & informatie van derden

Vergelijkbewust.nl redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Ondanks de zorg die vergelijkbewust.nl besteedt aan de correcte invoer van gegevens van kleding door derden en alle andere informatie op deze site, kunnen onvolkomenheden voorkomen, waardoor vergelijkbewust.nl de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Vergelijkbewust.nl kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en omissies van gegevens en informatie op deze site. Gebruikers/bezoekers van vergelijkbewust.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en prijzen zoals deze op vergelijkbewust.nl zijn gepubliceerd, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie. Wanneer u twijfelt of de juistheid van gegevens met betrekking tot producten, vragen wij u om contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen controleren met de aanbieder van het product. Vergelijkbewust.nl bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door vergelijkbewust.nl niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat vergelijkbewust.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Vergelijkbewust.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op vergelijkbewust.nl wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken betreft functionele cookies, die nodig zijn om de website naar behoren te laten werken. Hierbij behoren ook de affiliate cookies die geplaatst worden, zodat vergelijkbewust.nl kan blijven bestaan. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.st for one year.

Cookies worden door ons gebruikt om bij te houden welke producten u van welke aanbieder heeft bekeken. Zonder deze cookies kunnen wij onze diensten niet voort blijven zetten. Wij adviseren u derhalve ook om cookies vooral niet uit te schakelen. Uiteraard is het aan uzelf om te beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het ‘help’ menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Vergelijkbewust.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is zowel het Nederlands als Europees recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Vergelijkbewust.nl kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Schuiven naar boven